dimarts, 8 de gener de 2008

City Reports: Jakarta

- Les principals atraccions turístiques de Jakarta es poden dividir en set categories: atraccions marines, shopping, llocs històrics, entreteniment i oci, natura, golf, gastronomia i negocis; la ciutat és també una porta d’entrada pels turistes cap a altres zones del país.

- L’any 1997 Indonèsia va patir una crisi econòmica, política i social que va fer disminuir considerablement les arribades de turistes.

- Els principals mercats emissors de Jakarta són, tan abans com després del descens d’arribades de turistes, Japó, Singapur i Taiwan.

- Els nous models de desenvolupament en matèria d’allotjament són difícils de determinar; alguns projectes planejats abans de la crisi han estat abandonats, altres es realitzen més a poc a poc del previst i només uns quants s’han dut a terme segons el previst.

- El sistema de transport públic de la ciutat es troba principalment en mans del sector privat i és bastant caòtic.

- A finals dels 90, la devaluació de la moneda no va comportar un increment de turistes a Jakarta (tal i com passava a altres zones), degut en part a que no es van produir tots els beneficis que els visitants esperaven.

- Existeix una quantitat raonable d’estadístiques turístiques sobre Jakarta, provinents principalment de tres fonts: Central Statistical Bureau, Directorate General of Tourism i Jakarta City Government.

- Les arribades de turistes es categoritzen per passaport i no per país de residència, la qual cosa causa algunes distorsions.

- El “Jakarta Strategic Development Plan, 1998 – 2002” preveu accions concretes en el sector turístic, com ara promocionar el port de Sunda Kepala i les Thousand Islands com a atraccions principals, restaurar els edificis colonials per fer-los accessibles als turistes i incorporar oferta cultural als paquets turístics.

- El problema a l’hora de dur a terme les activitats previstes és que la ciutat no disposa dels recursos (temps, diners, habilitats...).